ÀRIDS • FORMIGONS • MORTERS • PREFABRICATS

NOTA LEGAL


Nom:
Àrids Bofill, S.A.

NIF:
A-17/125394

Adreça:
Ctra. de Regencós s/n
17254 Regencós (Girona)

Telèfon:
Tel. 972 62 43 55

Email:

Dades del registre:
REGISTRE MERCANTIL DE GIRONA
Full 8186
Tom 571
Inscripció 1ª
Secció 3ª
Llibre 473

ABSA ABSA ABSA ABSA